V ponuke je 9 nehnuteľností.

Irrex s.r.o.

Sídlo: Rožňavská 12, 821 04 Bratislava                      
Kancelária: Rožňavská 12, 821 04 Bratislava                      
IČO: 52 419 631                            
DIČ: 2121044420                           
Registrácia: OR OS BA I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 138505/B                 
Číslo bankového účtu: 2946072717
IBAN: SK89 1100 0000 0029 4607 2717/1100                     
​V mene spoločnosti: Mgr. Martin Bucko, konateľ
E-mail: info-ZVNC-irrex.sk
Telefónne číslo:  +421 948 717 424

Výpis z obchodného registra

More text goes here.